Sanat Star
- ett centrum för
växande människor

Vår värdegrund

Vårt företag-Sanat Star (betydelse: den eviga stjärnan),
startades för över 30 år sedan, med annat namn.

Vi som driver företaget heter Anne-Sofie och Mats, som möttes på vår egen resa för över 25 år sedan.

Vi vet med oss att vi är så mycket mer komplexa i vår helhet än vad som ses, hörs och känns
-våra sinnen utvecklas med vår fysiska kropp och tar in verkligheter som skapar vårt mående.

Vi bär med oss mångfacetterade visdomar om att lära ut självästarskap, som vi introducerade som begrepp i Sverige för mer än 15 år sedan och vi lär våra medmänniskor att få förståelse, kunskap, visdomar i att hantera oss själva i hela vårt varande
-såväl fysiskt, känslomässigt, tankemässigt som andligt/själsligt då vi vet allt hänger ihop med vårt mående.

I vårt koncept anväder vi därför både kunskapen om att ha rätt kost och näring, att lära oss förstå hur tankar, och betendemönster skapar vår verklighet, att se hur andligheten (att förstå hur det andliga planet fungerar i de olika utv. stegen) kan implementeras på ett behagligt välbalanserat sätt där vi lär oss att gå från nyfikenheten till att bli en självmästare i varat.

Här kommer styrkan i helheten vi erbjuder i vårt koncept in.

Läs gärna vidare här inne om vad vi erbjuder dig på din väg till din egen helhet.

Vi har själva lärt och lär hela livet  med stor ödmjukhet, och vi vill gärna delge kunskap, nycklar och visdomar.
Väl mött.

Anne-Sofie och Mats.

Välkommen!